Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:45

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

 

Informatory s podstawowym ródem informacji o sprawdzianie i o egzaminach. Adresowane s przede wszystkim do uczniów i maj by ich przewodnikiem uatwiajcym przygotowanie si do egzaminu. Kady informator dotyczy jednego z przedmiotów maturalnych.

Publikowane s w plikach PDF i nie zawieraj przykadowych prac uczniowskich opublikowanych w informatorach wydanych w wersji ksikowej.

 

Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2013/2014

z jzyka woskiego bdcego drugim jzykiem nauczania w szkoach lub oddziaach dwujzycznych  

 

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2011/2012

z jzyka obcego nowoytnego
z jzyka obcego nowoytnego bdcego drugim jzykiem nauczania w szkoach lub oddziaach dwujzycznych 

 

Matura od 2010 - aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym

 

 

Matura 2010

 

Zmiany w egzaminie maturalnym (prezentacja z konferencji)
Prezentacja o obowizkowym egzaminie z matematyki
Informacja dla ucznia o egzaminie z matematyki w 2010 roku
Informacja dla ucznia o egzaminie z matematyki od 2010 roku

 

Matura 2009

 

Informacja dla zdajcych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009
Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegóowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego
od 2009 r.

 

Wicej informacji o procedurze organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2009, 2010 oraz dodatkowe informatory z innych przedmiotów na stronie Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

Informatory

 

Informator maturalny z jzyka polskiego Aneks do informatora maturalnego z jzyka polskiego
Informator maturalny z matematyki Aneks do informatora maturalnego z matematyki
Informator maturalny z jzyka angielskiego Aneks do informatora maturalnego z jzyka angielskiego
Informator maturalny z jzyka niemieckiego Aneks do informatora maturalnego z jzyka niemieckiego
Informator maturalny z jzyka francuskiego Aneks do informatora maturalnego z jzyka francuskiego
Informator maturalny z historii Aneks do informatora maturalnego z historii
    Aneks do informatora maturalnego z WOS-u
Informator maturalny z biologii Aneks do informatora maturalnego z biologii
Informator maturalny z chemii Aneks do informatora maturalnego z chemii
Informator maturalny z fizyki i astronomii Aneks do informatora maturalnego z fizyki i astronomii
Informator maturalny z geografii
- zacznik do informatora z geografii - mapa
Aneks do informatora maturalnego z geografii
- zacznik do informatora z geografii - mapa
Informator maturalny z informatyki
- zacznik do informatora z informatyki - dane
   

 

 

Wicej informacji o procedurze organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2005 oraz dodatkowe informatory z innych przedmiotów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.