Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:09

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Jako Ksztacenia

"Nowa jako ksztacenia zawodowego w Zespole Szkó w Lubaczowie szans rozwoju modziey"

 

W dniu 27 wrzesnia 2008r. odbyo si pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu pt. "Nowa jako ksztacenia zawodowego w Zespole Szkó w Lubaczowie szans rozwoju modziey".

Projekt dofinansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego i ma na celu podniesienie jakoci ksztacenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb wspóczesnego rynku pracy.

Dziki dofinansowaniu zostan przeprowadzone zajcia teoretyczne i praktyczne dla 168 uczniów z klas II i III Zasadniczej Szkoy Zawodowej o specjalnoci lusarz i mechanik samochodowy oraz klasy II, III i IV Technikum Mechanicznego. Obie grupy przejd 125 godzinne szkolenia, które zakocz si egzaminem: programisty obrabiarek numerycznych CNC i operatora obrabiarek numerycznych CNC.

Szczegóowy podzia godzin dla poszczególnych grup oraz informacje na temat projektu umieszczone s na stronie www.cnc.lubaczow.eu


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.