Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:31

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> MUM

MODZIEOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE

 

Nasza szkoa bierze udzia w Projekcie "Modzieowe Uniwersytety Matematyczne" realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagielloskim w Krakowie oraz Pastwow Wysz Szko Zawodow w Chemie. Projekt wspófinansowany jest przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Zakwalifikowani uczniowie klas pierwszych przez 3 lata szkolne bd mogli bra udzia w zajciach rozszerzajcych lub wyrównawczych. Udzia w zajciach jest bezpatny i dotyczy 2 godz. zaj w tygodniu przez 24 tygodnie w kadym roku szkolnym.

 

- uczestnicy projektu otrzymaj dodatkowe wsparcie w postaci materiaów szkoleniowych i podrczników;
- wyróniajcy si uczniowie bd mogli wzi udzia w bezpatnych letnich obozach naukowych.

 

W Naszej Szkole realizowane bd zajcia w 3 grupach wyrównawczych i 2 grupach rozszerzajcych. Wszyscy uczniowie, którzy zoyli formularze zgoszeniowe wkrótce zostan poinformowani o wynikach rekrutacji.

 

SZCZEGÓY PROJEKTU MONA ZNALE NA STRONIE

www.mum.univ.rzeszow.pl

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.