Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 13:08

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkó ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

 

W naszej szkole realizowany jest projekt "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkó ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" realizowany przez Unizeto Technologies S.A. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nr UDA - POKL.03.03.04-00-037/08-00) zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Priorytet III, Dziaanie 3.3, Poddziaanie 3.3.4).

Projekt jest wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Grup docelow stanowi nauczyciele i uczniowie z piciu województw tzw. Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, witokrzyskiego oraz warmisko-mazurskiego. Wsparcie w projekcie udzielone zostanie uczniom posiadajcym ograniczone moliwoci rozwijania kompetencji kluczowych w dziedzinie umiejtnoci komputerowych, przedsibiorczoci i jzyków obcych.

Celem ogólnym projektu jest zwikszenie potencjau zawodowego i spoecznego uczniów szkó ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.

 

Cele szczegóowe zaoone w projekcie to:

- Podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsibiorczoci i umiejtnoci komputerowych;
- Wzrost umiejtnoci zwizanych z komunikowaniem si we wspóczesnym wiecie poprzez umiejtnoci korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauk jzyka angielskiego;
- Wdroenie Beneficjentów Ostatecznych do ksztacenia ustawicznego poprzez promowanie postawy czowieka uczcego si cae ycie.

 

Projekt jest realizowany w okresie 1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2012

 

Uczniowie naszej szkoy uczestnicz w tylko jednym rodzaju zaj sporód nastpujcych:

- zajcia z jzyka angielskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych,
- zajcia komputerowe ECDL w wymiarze 120 godzin lekcyjnych,
- zajcia z podstaw przedsibiorczoci w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

 

Uczniowie biorcy udzia w zajciach komputerowych ECDL mog dodatkowo przystpi do egzaminów z 7 moduów ECDL Core, po jednym egzaminie z kadego moduu, po zdaniu których uzyskaj certyfikat ECDL Core.

 

Wicej informacji na temat projektu mona znale na stronie:
www.akk.unizeto.pl

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.