Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:48

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Uczniowie z pasj

Uczniowie z pasj w Zespole Szkó

 

Zespó Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie - to niewtpliwie szkoa z pasj. Tutaj uczniowie mog rozwija swoje zainteresowania, doskonali umiejtnoci, nabywa nowych dowiadcze.

Szkoa umoliwia rozwijanie rónorodnych pasji - poczwszy od dziennikarskich, teatralnych, muzycznych, matematycznych, informatycznych, technicznych, sportowych po te, zwizane ze subami mundurowymi.

 

Modzi dziennikarze

 

Zespó Szkó jest moim zdaniem niewtpliwie SZKO Z PASJ, gdy daje moliwo uczniom na realizowanie swoich zainteresowa. Jestem w klasie maturalnej o profilu humanistyczno - dziennikarskim i po prawie trzech latach nauki mog powiedzie, i nie jest to profil "tylko z nazwy". --wicej-- W Zespole Szkó w Lubaczowie uczniowie maj ogromne moliwoci rozwijania swoich zainteresowa. Wielokrotnie korzystaam z licznych dobrodziejstw jakie oferuje ta szkoa. Uczestniczyam w wielu wyjazdach, m. in. do Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Warszawie, ... --wicej--

 

Modzi aktorzy

Jestem w II klasie liceum o profilu humanistyczno-teatralnym. Dziki niej mog uczestniczy w profesjonalnych warsztatach teatralnych, które odbywaj si dwa razy w miesicu. Wielogodzinne rónorodne wiczenia pomagaj mi realizowa moje pasje... --wicej-- Nazywam si Micha Kurek i jestem uczniem pierwszej klasy o profilu matematyczno-geograficznym z rozszerzonym jzykiem angielskim w Zespole Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Ukoczyem Pastwow Szko Muzyczn I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie... --wicej--
Nazywam si Gabriela akomy, chodz do II klasy liceum o profilu humanistyczno - teatralnym. W zwizku z tym bior udzia w warsztatach teatralnych. Bardzo podobaj mi si te zajcia, na nich mog si wykaza , by kreatywn. Lubi wciela si w róne role ... --wicej-- Nazywam si Aleksandra Szwed. Do klasy humanistyczno-teatralnej wybraam si przede wszystkim dlatego, e byam ciekawa jak bdzie wygldaa nauka w takiej wyjtkowej klasie. Nie auj swojego wyboru. W klasie s przeróne osobowoci, kady z nas jest inny i to jest fantastyczne... --wicej--
Nazywam si Arek Waczyk. Jestem uczniem czwartej klasy technikum informatycznego. Moj pasj jest informatyka, a najbardziej interesuj mnie techniki tworzenia stron WWW z wykorzystaniem jzyka PHP, bazy danych MySQL, a take JavaScript, xHTML/CSS oraz AJAX. --wicej-- Nazywam si Boena Milo. Jestem uczennic II klasy liceum o profilu matematyczno-geograficznym. Wybraam si na ten profil gównie dlatego, e lubiam matematyk. Jednak po przyjciu do tej szkoy, moje zainteresowania bardzo si poszerzyy. --wicej--
Nazywam si Klaudia Modowiec, chodz do klasy IID o profilu matematyczno-geograficznym. Jest to kierunek, który odpowiada moim zainteresowaniom, bo oprócz rozszerzonej matematyki, geografii i jzyka angielskiego ,w programie mamy równie dodatkowy przedmiot- turystyk i krajoznawstwo. Ponadto mam moliwo rozwijania swoich zainteresowa na zajciach pozalekcyjnych z matematyki ... --wicej-- Nazywam si Renata Zaborniak i jestem uczennic II klasy liceum o profilu matematyczno-geograficznym z dodatkowym przedmiotem turystyka i krajoznawstwo. Mam szerok gam zainteresowa szczególnie przedmiotami cisymi, takimi jak matematyka, geografia, chemia czy biologia. Zawsze marzyam, aby by archeologiem albo analitykiem medycznym. --wicej--

 

Oto wypowiedzi niektórych osób, które rozwijaj wasne zainteresowania w Zespole Szkó. Wypowiedzi kolejnych osób ju wkrótce ...


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.