Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:22

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Kukiekowy Teatr Cieni

 

W tym roku szkolnym uczniowie Zespou Szkó im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie realizowali projekt „WOLONTARIUSZE Z PASJ” wraz z dziemi i modzie z Zespou Placówek im. Jana Pawa II w Lubaczowie Specjalny Orodek Szkolno – Wychowawczy. Jednym z jego etapów by „Kukiekowy Teatr cieni”.

Od pocztku wrzenia podczas warsztatów wolontariusze tworzyli wasnorcznie wszystkie kukieki i potrzebne rekwizyty oraz napisali scenariusz do sztuki. Na kolejnych próbach doczyy do nich dzieci z Zespou Placówek, które wcieliy si w niektórych bohaterów i pomogy przy realizacji spektaklu.

Efekty ich pracy moglimy zobaczy 15 grudnia 2016 roku w Miejskim Domu Kultury. Odby si tam Teatrzyk Cieni dla przedszkolaków z naszego miasta. Opowiedziano dwie krótkie historyjki o maym ówiku Franklinie.

16 grudnia 2016 roku modzie wybraa si do Orodka Opiekuczo-Leczniczego „Ostoja” w Podemszczynie i tam przedstawia pensjonariuszom krótki Kukiekowy Teatr Cieni. Nasz pobyt zakoczy si wspólnym koldowaniem.

Podsumowaniem tego etapu projektu by wspólny wyjazd wolontariuszy oraz dzieci i modziey z Zespou Placówek do Rzeszowa 22 grudnia 2016 do teatru „Maska”, tym razem uczestnicy projektu wcielili si w rol widza. Mielimy okazje podziwia spektakl „Opowie Wigilijna” to dla nas wspaniae wraenia przed okresem witecznym.

Realizacja projektu bya moliwa dziki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

 

Patrycja Hass


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.