Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 13:12

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Cele statutowe

 

Cele statutowe Stowarzyszenia

1 wspieranie nowoczesnych form edukacji i nauki,

2) wyrównywanie szans w dostpie do edukacji,

3) poprawa jakoci ksztacenia i aktywizacja zawodowa,

4) wdraanie nowoczesnych technologii w nauczaniu,

5) wspópraca z pracodawcami w celu opracowania programów nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu,

6) ksztatowanie kompetencji i postaw przedsibiorczych(od pomysu do realizacji-mode przedsibiorstwo typu start-up)

7) organizowanie dziaalnoci spódzielni uczniowskich,

8) wspieranie i promowanie rozwoju umiejtnoci i talentów dzieci, prowadzenie dziaa integracyjnych,

9) inicjowanie i realizacja dziaa na rzecz integracji spoecznej dzieci i modziey niepenosprawnej,

10) wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych wród modziey,

11) organizacja, finansowanie lub wspófinansowanie programów stypendialnych promujcych uzdolnione dzieci i modzie,

12) organizacja zaj edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i modziey

13) rozwijanie i promowanie uzdolnie dzieci i modziey,

14) organizowanie i prowadzenie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,

15) promocja i organizacja wolontariatu,

16) wspódziaanie z innymi organizacjami spoecznymi, instytucjami przy realizacji celów Stowarzyszenia.


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.