Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:05

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Zajcia na basenie

Dnia 04.11.2016r.  Wolontariusze z naszej szkoy dziaajcy w projekcie "Wolontariusze z pasj" wraz z dziemi z Zespou Placówek im. Jana Pawa II w Lubaczowie - Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy pojechali na zajcia sportowo-rekreacyjne na basen w miejscowoci Horyniec Zdrój. Przygotowania do wyjazdu rozpoczy si o godzinie 9:00  z Zespou Placówek gdzie nastpi przydzia podopiecznych dla wolontariuszy. Planowo o 9:30 przyjecha autobus i zawióz uczestników na basen. . Na miejscu wolontariusze pomagali podopiecznym w prostych czynnociach przygotowujcych do wejcia na obiekt basenu, gdy wszyscy byli ju na basenie rozpocza si zabawa.

       W niektórych przypadkach dzieci i modzie nigdy nie bya na basenie, w ten sposób chcemy wyrówna szanse w stosunku do innych rówieników. Gównym zamierzeniem byo podniesienie aktywnoci ruchowej osób niepenosprawnych przy zaangaowaniu wolontariuszy. Podczas wspólnych zabaw nastpia integracja midzy wolontariuszami a dziemi i modzie z rónym stopniem niepenosprawnoci.

         Aktywno fizyczna dostarcza radoci i uatwia integracj z innymi, pomaga wzmocni samoocen i poczucie wasnej wartoci. Zabawa trwaa przez dwie godziny w wodzie nastpnie uczestnicy si przebrali i o 12:30 przyjecha autobus i odwióz wszystkich do Zespou Placówek. Atmosfera podczas wyjazdu bya wspaniaa. Wszyscy uczestnicy wrócili szczliwi i zadowoleni z wyjazdu.

Jakub Chomyszyn


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.