Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:38

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Zajcia plastyczne

 


 

Zajcia plastyczne w plenerze

Dnia 22 i 23 wrzenia 2016 r. odby si pierwszy etap realizacji projektu „Wolontariat Szkolny”, czyli wyjazd integracyjny i zajcia plastyczne w plenerze w malowniczej miejscowoci Susiec. Wyjechalimy o godzinie 9 razem z wychowankami Zespou Placówek im. Jana Pawa II w Lubaczowie Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy. Po dojechaniu na miejsce udalimy si do punktu widokowego gdzie mielimy zaobserwowa pikny krajobraz rezerwatu Nad Tanwi, który nastpnie uwiecznilimy na obrazach. Obrazy te zostan zaprezentowane na rynku Miasta Lubaczowa, jako promocja projektu.

Przed malowaniem wybralimy si na spacer po lesie, gdzie zbieralimy „skarby” jesieni. Nastpnie poszlimy do miejsca naszego zakwaterowania, czyli Pensjonatu Szkoleniowo Wypoczynkowego „Sosnowe Zacisze”. Tam zjedlimy smaczny obiad. Po posiku, z powodu zej pogody zostalimy wewntrz budynku i tam tworzylimy nasze prace – wzajemne portrety. Nastpnie wyszlimy w plener i popdzieleni na grupy malowalimy krajobrazy rónymi technikami. Póniej zostao zorganizowane ognisko i dyskoteka. Na tym zakoczylimy nasz pierwszy dzie.

Nastpnego dnia, po niadaniu udalimy si na Szumy nad Tanwi. Tam spacerowalimy i podziwialimy widoki. Póniej wsiedlimy do autokaru i ruszylimy w drog powrotn.

Cay wyjazd wspominamy bardzo dobrze. Kady by zadowolony, szczególnie dzieci i modzie niepenosprawna, która miaa okazj do przeycia nowej przygody i miego spdzenia czasu razem z wolontariuszami.

Prace plastyczne zostan zaprezentowane na rynku miasta Lubaczowa w miesicu padzierniku.

Opracoway:

Karolina Skiba, Justyna witalska, Karolina Weiss


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.