Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:15

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Wolontariusze - to MY

 


 

Wolontariusze - to MY

Dnia 15 wrzenia 2016 odbyo si pierwsze spotkanie w sprawie projektu„Wolontariat szkolny” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej  realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Zet-Es przy Zespole Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.Projekt nosi nazw „Wolontariusze z pasj”  Wzbudzi on due zainteresowanie wród uczniów naszej szkoy.  Na spotkaniu obecna bya pani Anna liwa-koordynator projektu, pani Jolanta Dral-koordynator ds. wolontariatu, pan Rafa Dudzic-prezes UKS”Zet-Es” oraz pani Marta Sadowska-wykadowca ds. wolontariatu. Swoj obecnoci zaszczyci nas dyrektor Zespou Szkó im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie Andrzej Nepelski przedstawiajc nam ide pracy wolontariusza. Nawiza do ucznów naszej szkoy o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaznaczy jak wiele moemy si nauczy od osób niepenosprawnych intelektualnie, jednoczenie dajc tak niewiele od siebie.

Pani Marta Sadowska- wykadowca ds. wolontariatu zapoznaa nas z histori wolontariatu i prac wolontariuszy. Gówn uwag zwrócia na odpowiednie podejcie do osób niepenosprawnych. Przedstawiona zostaa specyfika niepenosprawnoci ze szczególnym uwzgldnieniem pracy z osob niepenosprawn.

Gównym zaoeniem projektu jest zaangaowanie modziey Zespou Szkó im. gen. J.Kustroniaw Lubaczowie w umiejtnoci spoeczne i realizowanie twórczych dziaa na rzecz innych. W ramach projektu zostan zorganizowane wyjazdy integracyjne i zajcia plastyczno-artystyczne oraz aktywne formy spdzania wolnego czasu dla dzieci i modziey niepenosprawnej. Wszystkie etapy realizacji projektu zostan nagrane i zmontowane jako film promujcy nie tylko projekt ale równie wolontariat szkolny wród spoeczestwa. Film zostanie wywietlony na podsumowaniu projektu w miesicu grudniu. Dodatkowo zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoy jako promocja wolontariatu szkolnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do przyczenia si do nas i wzicia udziau w dalszych etapach projektu.Cae spotkanie zostao udokumentowane przez Modzieow Telewizj Internetow.

Opracoway:

Karolina Skiba, Justyna witalska, Karolina Weiss

 

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.