Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:53

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Uroczyste obchody 75-tej rocznicy mierci gen. Jzefa Kustronia

Dnia 16.09.2014 obchodzilimy wito Szkoy. Uroczysto rozpocza si  Msz w. w intencji gen.bryg. Józefa Kustronia  i onierzy polegych w wojnie obronnej 1939 na terenie powiatu lubaczowskiego. Msz poprowadzi J.E., Biskup Mariusz Leszczyski, który powici sztandar Jednostki Strzeleckiej  2033. Rodzicami Chrzestnymi Sztandaru byli: wnuczka generaa Kustronia pani Ewa Kustro de Ramos, pani Stefania Sierkowska oraz inspektor Zwizku Strzeleckiego pan Marek Strczek. 
Po Mszy w.  wysuchalimy  wystpie okolicznociowych. Gos zabierali:

 • dyrektor Zespou  Szkó - p. Andrzej Nepelski
 • pani Ewa Kustro de Ramos 
 • Minister Edukacji Narodowej p. Tadeusz Sawecki.
 • przedstawiciele parlamentarzystów: pose na Sejm RP Mieczysaw Kasprzak, pose na Sejm RP Marek Rzsa, pose na Sejm RP Stanisaw Piotrowicz, senator RP Andrzej Matusiewicz,
 • Wicekurator Podkarpackiego Kuratorium Owiaty p. Antoni Wydro
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddzia Nowy Scz. p. Jan Ruchaa 
 • wicedyrektor Zespou Szkó Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sczu  pani Krystyna Rbiasz
 • Szef Samorzdu Zespou Szkó Akademickich im. króla Bolesawa Chrobrego w Nowym Sczu
 • Starosta Powiatu Lubaczowskiego p.Józef Michalik

Po przemówieniach nastpia ceremonia wrczenia sztandaru dla Jednostki Strzeleckiej 2033 imienia gen.bryg.Józefa Kustronia. Nastpnie odbya si musztra paradna w wykonaniu pododziau strzeleckiego z Zespou Szkó Technicznych w Rzeszowie. 

Po mustrze ogldalimy monta sowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoy. Po prezentacji uczniów nastpia uroczysto wrczenia trzem nauczycielom naszej szkoy: p.Magorzacie Procyk, p.Dorocie Krzowskiej-Wanej, p. Zbigniewowi Buczko Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasugi dla owiaty i wychowania. Wrczenia dokona minister p. Tadeusz Sawecki.

W nastpnej kolejnoci uczniowie klas pierwszych, tradycyjnie, zoyli lubowanie. Po lubowaniu obejrzelimy polski taniec narodowy „Krakowiak”.

Druga cz  naszego wita odbya si na zewntrz budynku szkolnego, gdzie nastpio powicenie i odsonicie pyty pamitkowej ofiarowanej  75. rocznicy mierci patrona szkoy gen.bryg. Józefa Kustronia, Apel Pamici oraz  skadanie wizanek kwiatów przez:

 • J.Eks.ks.biskupa Mariusza Leszczyskiego
 • pani Ew Kustro de Ramos
 • kombatantów 
 • parlamentarzystów
 • pana Ministra Tadeusza Saweckiego
 • pana Starost [p.Józef Michalik], pana w-ce Starost [p.Krzysztof Szpyt] i przewodniczcego Rady Powiatu [p.Zbigniew Wróbel]
 • przewodniczc Rady Rodziców pania Ryszard Bsk
 • przewodniczc Szkolnego Samorzdu Uczniowskiego  KarolinAntonik
 • burmistrzów oraz wójtów miast gmin a take przewodniczcych Rad Miejskich i Gminnych
 • pozostae zaproszone delegacje
 • oraz przedstawicieli uczniów.

Uroczysto zakoczya defilada pododziaów jednostek strzeleckich województwa podkarpackiego.

Lista Fundatorów Sztandaru.

 • Marek Kuchciski - Wicemarszaek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Mecenas Andrzej Matusiewicz - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Stanisaw Piotrowicz - Pose na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Mieczysaw Golba - Pose na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Mieczysaw Kasprzak - Pose na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Piotr Babinetz - Pose na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ksidz Kanonik Andrzej Stopyra - Dziekan Dekanatu Lubaczów, Proboszcz Parafii w. Stanisawa w Lubaczowie, 
 • Ksidz Kanonik Józef Dudek - Proboszcz Parafii Narodzenia Najwitszej Maryi Panny w Oleszycach. 
 • mjr Ludwik Cybulak -  Zwizek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byych Winiów Politycznych – Koo w Lubaczowie,
 • Alfred Marzec - Zwizek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – Oddzia w Lubaczowie, 
 • Tadeusz Antonik - Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny wiatowej, 
 • Józef Michalik - Starosta Lubaczowski
 • Zbigniew Wróbel – Przewodniczcy Rady Powiatu Lubaczowskiego,
 • Adam Swatek - Czernecki - Radny Rady Powiatu Lubaczowskiego,
 • Zdzisaw Cioch - Przewodniczcy Rady Miejskiej Miasta Lubaczów, 
 • Roman Cozac - Przewodniczcy Rady Gminy Lubaczów, 
 • Maria Mago - Burmistrz Miasta Lubaczów, 
 • Wiesaw Kapel - Wójt Gminy Lubaczów, 
 • Andrzej Nepelski - Dyrektor Zespou Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
 • Marta Szpyt - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysawa Inglota w Lubaczowie, 
 • Rayszarda Bska - Przewodniczca Rady Rodziców przy Zespole Szkó im. gen. Józefa 
 • ppk Piotr Kurek - Komendant Placówki Stray Granicznej w Horycu – Zdroju,  
 • ppk Ireneusz Merta - Dowódca Jednostki Wojskowej w Niwkach Horynieckich,   
 • Tadeusz Maksymowicz - Nadleniczy Nadlenictwa Lubaczów,
 • Stefania Sierkowska - Wyrób i Sprzeda Ciast Cukierniczych,
 • Jerzy Wany - Loktras Lubaczów, Foto i Grafika Komputerowa, 
 • Wanda Grzegorczyk - Sklep Zoologiczny „Zako”
 • Danuta i Piotr Tokarczyk - Rezydencja „Pod Orami”
 • Stanisaw Bury - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 
 • Józef Otulak - Prezes Koa owieckiego „Sarenka” w Lubaczowie,
 • Modszy Inspektor Zwizku Strzeleckiego Marek Matua - Komendant Gówny Zwizku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pisudskiego, 
 • Inspektor Marek Strczek - Dowódca Okrgu Strzeleckiego Zwizku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pisudskiego,
 • Inspektor Piotr Panek - Zastpca Dowódcy Okrgu Strzeleckiego Zwizku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pisudskiego

5141095979894.jpg
5141095979874.jpg
5141095979891.jpg
5141095979881.jpg
5141095979963.jpg
5141095979911.jpg
5141095979953.jpg
5141095979930.jpg
5141095980061.jpg
5141095980089.jpg
5141096804672.jpg
5141095980026.jpg
5141095980068.jpg
5141096804464.jpg
5141096804515.jpg
5141096804543.jpg
5141096804582.jpg
5141096804581.jpg
514109680449.jpg
5141096804642.jpg
5141096804676.jpg
5141095980125.jpg
5141096804714.jpg
5141096804446.jpg

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.