Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:56

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Zaoeniem Technikum Informatycznego jest umoliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej przy równoczesnym ksztatowaniu umiejtnoci do pynnego kontynuowania nauki na studiach wyszych oraz wejcia na rynek pracy i biznesu.

Informatyka jest bardzo obszern dziedzin czc nauk, technik i sztuk. Rozwizania Informatyczne mona stosowa w rónych obszarach, dlatego te w przyszej pracy niezwykle wane s konkretne rozwizania specjalizacyjne.
Technikum Informatyczne proponuje cztery aktualne w kontekcie rynku pracy specjalnoci::

  • systemy zarzdzania bazami danych,
  • komputerowe wspomaganie projektowania,
  • grafika komputerowa,
  • techniki multimedialne,
  • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
  • aplikacje internetowe,

Nowa podstawa programowa w Technikum Informatycznym proponuje zdobycie trzech kwalifikacji:

  • monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urzdze peryferyjnych,
  • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
  • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
2139794649675.jpg
213979464960.jpg
2139794649712.jpg
2139794649770.jpg
2139794649740.jpg
2139794649725.jpg
2139794649746.jpg
21397946497100.jpg
2139794649864.jpg
2139794649823.jpg
2139794649813.jpg
2139794649888.jpg

Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.