Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:28

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> TECHNIKUM BUDOWLANE

 

Technikum Budowlane przygotowuje modzie do ycia w warunkach wspóczesnego wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy.

Technik budownictwa moe wykonywa i nadzorowa zadania zawodowe zwizane z: budow domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysowych i uytecznoci publicznej, budow budowli inynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiaów i elementów budowlanych, zarzdzaniem budynkami.
Efektem ksztacenia w Technikum Budowlanym jest zdobycie trzech kwalifikacji:

  • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
  • organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
  • sporzdzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

"Budowlacy" nale do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego pastwa.

2140049139740.jpg
2140049139722.jpg
2140049139792.jpg
2140049139732.jpg
2140049139796.jpg
2140049139729.jpg
2140049139777.jpg
2140049139871.jpg

Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.