Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:20

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> TECHNIKUM GEODEZYJNE

 

Celem Technikum Geodezyjnego jest przygotowanie uczniów pod wzgldem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu technika geodety, wykorzystujcw tym celu min. nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjneoraz przyrzdy wspópracujce z sieci satelitarn, jak równie techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych, niezbdnych do profesjonalnego wyksztacenia modych geodetów.

Efektem ksztacenia w Technikum Geodezyjnym jest zdobycie trzech kwalifikacji:

 

  • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokociowych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
  • obsuga geodezyjna inwestycji budowlanych,
  • wykonywanie prac geodezyjnych zwizanych z katastrem i gospodark nieruchomociami.

Dobrze wyszkoleni geodeci nale do grupy poszukiwanych pracowników, którzy znajduj zatrudnienie w takich dziaach gospodarki, jak: obsuga inwestycji mieszkaniowych, przemysowych, kolejowych oraz dróg koowych, rolnictwo, planowanie przestrzenne, administracja pastwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomociami oraz górnictwo.

2139794528962.jpg
2139794529021.jpg
2139794529099.jpg
2139794529086.jpg
2139794529032.jpg
2139794529073.jpg
213979452913.jpg
2139794529128.jpg


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.