Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 13:18

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Polityka Cookies

Polityka Cookies serwisu zs-lubaczow.com

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, z wyjtkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi dane informatyczne, w szczególnoci pliki tekstowe, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane s w celu:

dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnoci pliki te pozwalaj rozpozna urzdzenie Uytkownika Serwisu i odpowiednio wywietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;

utrzymanie sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki której Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;

W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stae" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s plikami tymczasowymi, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). "Stae" pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.

W ramach Serwisu stosowane s nastpujce rodzaje plików cookies:

"niezbdne" pliki cookies, umoliwiajce korzystanie z usug dostpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajce pliki cookies wykorzystywane do usug wymagajcych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies suce do zapewnienia bezpieczestwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduy w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

"wydajnociowe" pliki cookies, umoliwiajce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

"funkcjonalne" pliki cookies, umoliwiajce "zapamitanie" wybranych przez Uytkownika ustawie i personalizacj interfejsu Uytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z którego pochodzi Uytkownik, rozmiaru czcionki, wygldu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie suce do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu w urzdzeniu Uytkownika Serwisu. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, e ograniczenia stosowania plików cookies mog wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.

Wicej informacji na temat plików cookies dostpnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przegldarki internetowej.


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.