Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:13

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Z pamitnika modego dziennikarza

 


 

Uczniowie z pasj

Zespó Szkó jest moim zdaniem niewtpliwie SZKO Z PASJ, gdy daje moliwo uczniom na realizowanie swoich zainteresowa. Jestem w klasie maturalnej o profilu humanistyczno - dziennikarskim i po prawie trzech latach nauki mog powiedzie, i nie jest to profil "tylko z nazwy". --wicej-- W Zespole Szkó w Lubaczowie uczniowie maj ogromne moliwoci rozwijania swoich zainteresowa. Wielokrotnie korzystaam z licznych dobrodziejstw jakie oferuje ta szkoa. Uczestniczyam w wielu wyjazdach, m. in. do Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Warszawie, ... --wicej--
Nazywam si Arek Waczyk. Jestem uczniem czwartej klasy technikum informatycznego. Moj pasj jest informatyka, a najbardziej interesuj mnie techniki tworzenia stron WWW z wykorzystaniem jzyka PHP, bazy danych MySQL, a take JavaScript, xHTML/CSS oraz AJAX. --wicej--  

 

 Oto wypowiedzi niektórych osób, które rozwijaj wasne zainteresowania w Zespole Szkó. Wypowiedzi kolejnych osób ju wkrótce ...


 

Modzi dziennikarze

 

Zespó Szkó w Lubaczowie to szkoa z pasj, poniewa za swój priorytet uwaa nie tylko teoretyczne poznawanie wiedzy, ale równie zgbianie wiata praktycznego. Dzieje si to za spraw organizowanych wycieczek krajoznawczych, spotka z niebanalnymi ludmi oraz warsztatów tematycznych. Placówka ta pozwala rozwija swoje zainteresowania oraz ksztaci si w okrelonym kierunku poprzez bogat gam profili w szkole zawodowej, technikum i liceum.

 

Mona miao stwierdzi, i nowoczesne wyposaenie klas, wielofunkcyjna hala sportowa i wykwalifikowana kadra stanowi doskonae warunki do zdobywania i udoskonalania wiedzy. Mój wybór przed trzema laty okaza si trafny. Uwaam, e ZS jest szko na miar XXI wieku. Poznaam, jak na profil humanistyczno-dziennikarski przystao, tajniki dziennikarskiego fachu. W pamici szczególnie utkwiy mi wizyty w Telewizji Polskiej, Telewizji Rzeszów, Polskim Radiu oraz spotkanie z pani Brygid Grysiak czy Luci Retman. Ponadto warsztaty dziennikarskie, które odbyway si cyklicznie przez pó roku day mi szans peni funkcj zastpcy redaktora naczelnego naszej szkolnej gazety "SQL News". Wiedza i praktyka zdobyta przez trzy lata w Zespole Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie z ca pewnoci zostanie wykorzystana przeze mnie w przyszoci.


 

Z pamitnika modego dziennikarza - wycieczka do Warszawy

 

Spotkanie z Luci Retman obywatelk Izraela, uratowan w czasie II wojny wiatowej przez Zofi i Mikoaja Pomorskich z Lubaczowa

 

Spotkanie autorskie ze Stefanem Dard - rozmowy i wywiady modych dziennikarzy

 

Sukces uczniów z klasy dziennikarskiej! - wygrana gazetki SQL-News w konkursie Qmam Media i udzia w warsztatach dziennikarskich

 

Warsztaty dziennikarskie, organizowane przez Fundacj "Pami i Tosamo" - wizyta w TVP Rzeszów

 

Gazetka szkolna - SQL News - warsztaty

 

NAUKA W SZKOLE MAM... - warsztaty z zakresu wiedzy o mediach, prawie prasowym, gatunkach dziennikarskich oraz komunikacji

 

Spotkanie z przedstawicielami redakcji gazety samorzdowej - "KURIERA LUBACZOWSKIEGO"

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.