Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:26

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Otwarcie hali sportowej

 

 

W dniu 18 wrzenia uroczysto rozpocza si msz w. ( godz. 10.00) koncelebrowan przez Jego Ekscelencj Biskupa Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej - Jana rutw.

Ksidz biskup w wygoszonym kazaniu wielokrotnie zwraca si do modziey i jej wychowawców, zaznaczy, e naley pamita nie tylko o tym, co ze, ale przede wszystkim o tym, co dobre. Odkrywanie dobra u innych jest bowiem celem kadej pracy, a zwaszcza pracy wychowawczej. Kilkakrotnie te nawizywa do hasa: "Otwierajmy horyzonty mdroci", poniewa w czasach trudnych przemian, mdro jest wartoci bezcenn.

Uroczystoci w Konkatedrze w Lubaczowie i przemarsz do Zespou Szkó

 

Podczas mszy w., ks. biskup, na prob dyrektora Zespou Szkó - ANDRZEJA NEPELSKIEGO, dokona powicenia nowego sztandaru, po czym nastpia jego prezentacja i przekazanie go uczniom. W uwietnieniu tej uroczystoci towarzyszy równie chór Cansone, który wyjtkowo piknie wykona, m.in. "Bogurodzic" oraz Wojskowa Orkiestra Dta Garnizonu Rzeszów - "Podhalaczycy". Po zakoczeniu uroczystoci kocielnych wszyscy zaproszeni gocie oraz caa spoeczno szkolna, udaa si w efektownym i niecodziennym pochodzie na teren szkoy, gdzie nastpoway kolejne punkty programu.

 

Po przybyciu na teren szkoy odby si ceremonia przecicia wstgi oraz powicenia hali dokonany przez Jego Ekscelencj Ks. Biskupa.

 

Nastpnie - po wysuchaniu Hymnu Narodowego - prowadzcy uroczysto poprosili o zabranie gosu Starost Lubaczowskiego Józefa Michalika, który powita zgromadzonych goci i wyrazi uznanie dla wykonawców tego przedsiwzicia, a przede wszystkim przekaza serdeczne gratulacje dyrektorowi Zespou Szkó, który uporem i determinacj doprowadzi do powstania tak piknego i nowoczesnego obiektu.

Powicenie hali sportowej i uroczyste przecicie wstgi

 

Dyrekcja Zespou Szkó otrzymaa równie wiele listów z gratulacjami od osób, które nie mogy osobicie uczestniczy w tym radosnym dla spoecznoci szkolnej dniu.

 

Wród sów uznania dominoway stwierdzenia, e "inwestycja ta speni oczekiwania zarówno grona pedagogicznego, jak te spoecznoci uczniowskiej oraz bdzie stanowia nowoczesn baz do podnoszenia tyzny fizycznej uczniów".

 

W kolejnej czci programu oddelegowano uczniów do zoenia kwiatów i zapalenia znicza przed pyt pamitkow patrona szkoy oraz odprowadzono stary sztandar do izby pamici (sztandar Zespou Szkó zostanie przekazany do Muzeum Regionalnego w Lubaczowie). Wysuchano równie przemówie wygoszonych przez dyrektora, pana Andrzeja Nepelskiego oraz zaproszonych goci. Wszyscy oni wyrazili ogromn rado i zadowolenie towarzyszce uroczystoci, a sens ich wypowiedzi zamkn mona w sowach: "nie ma niepomylnych wiatrów dla tego, kto wie dokd zda", a marzenia s po to, by je realizowa.

 

W tym niezwykym dniu nie byo koca gratulacjom, podzikowaniom i sowom radoci. Dyrektor dzikujc nie pomin nikogo, pamita o tych, którzy wykonali due prace, jak równie o tych od drobnych prac porzdkowych. Uczniowie take wyrazili wdziczno dyrekcji, za trud i ogrom wykonanej pracy, dzikowali oklaskami i bukietem kwiatów wrczonych dyrektorowi przez przewodniczc samorzdu szkolnego - Barbar Drachus.

Cz artystyczna i lubowanie klas pierwszych Zespou Szkó w Lubaczowie

 

Po wyprowadzeniu sztandarów rozpocza si ekscytujca i oryginalna cz artystyczna, przygotowana przez modzie szkoln i nauczycieli pod kierownictwem Pani Grayny Bielec.

 

Cao przedstawienia form i treci nawizywaa do ideii Igrzysk Olimpijskich staroytnych i tradycji staroytnych Greków: na czele pochodu dziewczyna w stroju greckim niesie zapalony znicz, za ni flaga olimpijska, chopcy w strojach sportowych i dziewczta w kostiumach gimnastycznych. Wszystkiemu towarzyszy muzyka, w takt której tacz dziewczta ze wstkami w kolorze kó olimpijskich, a zaraz potem chirliderki z pomponami porywaj zebranych tacem przy rytmicznej muzyce. We wspaniae widowisko wczaj si recytatorzy, którzy mówi o ideaach olimpijskich i przypominaj, jak trudno by podobnym do bohaterów przeszoci a jednoczenie namawiaj douczenia si czowieka".

 

To niekonwencjonalne i frapujce widowisko koczy przemarsz uczestników przedstawienia w takt muzyki Marka Torzewskiego - "Do przodu Polsko!"co rzeczywicie byo godne finau.

 

Uroczysto otwarcia Hali Sportowej w Zespole Szkó w Lubaczowie poczona z nadaniem spoecznoci uczniowskiej nowego sztandaru odbia si szerokim echem nie tylko w powiecie, ale take w województwie, chociaby dlatego, e zgromadzia wielu wybitnych ludzi - wadze samorzdowe rónych szczebli, przedstawicieli kuratorium, instytucji i duchowiestwa - ale równie dlatego, e tego dnia Zespó Szkó zosta niejako nobilitowany i jednoczenie zobowizany poprzez nadanie nowego sztandaru. Wydarzenie takie ma zawsze znaczenie szczególne.

Ceremonia wbijania gwodzi w nowo nadany sztandar Zespou Szkó w Lubaczowie

 

Kolejnym punktem programu byo symboliczne wbijanie gwodzi i dokonanie wpisów do Ksigi Pamitkowej Sztandaru. Podczas uroczystoci miao miejsce równie wydarzenie istotne przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych, poniewa w obecnoci wielu wanych osobistoci i po raz pierwszy na nowy sztandar, skadali lubowanie rzetelnej pracy, pilnej nauki i przestrzegania zasad regulaminu szkolnego. W ten sposób zostali wpisani w poczet uczniów Zespou Szkó.

 

Wykonali: Krzysztof Bundyra i ukasz Brogowski

 

376_29_03_2013_3136456065310.jpg
376_29_03_2013_3136456065310.jpg
376_29_03_2013_3136456065395.jpg
376_29_03_2013_3136456065325.jpg
376_29_03_2013_3136456065434.jpg
376_29_03_2013_3136456065487.jpg
376_29_03_2013_3136456065488.jpg
376_29_03_2013_3136456065419.jpg
376_29_03_2013_3136456065448.jpg
376_29_03_2013_3136456065447.jpg
376_29_03_2013_3136456065467.jpg
376_29_03_2013_3136456065472.jpg
376_29_03_2013_3136456065511.jpg
376_29_03_2013_3136456065570.jpg
376_29_03_2013_313645606550.jpg
376_29_03_2013_3136456065524.jpg


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.