Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:01

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> POWITANIE ROBERTA KORZENIOWSKIEGO

 

W dniu 24 wrzenia 2003r. w Zespole Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbya si wojewódzka inauguracja Szkolnego Roku Sportowego. Uroczysto rozpocza si o godz.10.00 w nowej hali sportowej i prowadzona bya przez Ann Maciejko uczennic klasy IV Liceum Ekonomicznego oraz Pana Mikoaja Macha wiceprzewodniczcego Powiatowego Szkolnego Zwizku Sportowego.

Przyjazd i powitanie Roberta Korzeniowskiegow Zespole Szkó w Lubaczowie

 

Imprez uwietni swoj obecnoci trzykrotny Mistrz Olimpijski, trzykrotny Mistrz wiata oraz dwukrotny Mistrz Europy, Robert Korzeniowski. Obok tak wybitnego sportowca na uroczysto przybyli zaproszeni gocie:

 • Marszaek Województwa Podkarpackiego - Leszek Deptua,
 • Dyrektor Departamentu Turystyki Kultury Fizycznej i Sportu Urzdu Marszakowskiego - Mieczysaw Doskocz,
 • Podkarpacki Kurator Owiaty i Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego - Stanisaw Rusznica,
 • Wicekurator Owiaty - Mirosaw Karapyta,
 • Starszy Wizytator Kuratorium Owiaty - Aleksander Mandzelowski,
 • Wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego w Rzeszowie - Jacek Boho,
 • Wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Zwizku Sportowego w Rzeszowie - Jacek Bigus,
 • Przewodniczcy Rady Powiatu i Przewodniczcy Rad Miast i Gmin Powiatu Lubaczowskiego,
 • Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin Powiatu Lubaczowskiego,
 • Prezes Powiatowego Szkolnego Zwizku Sportowego - Zbigniew Buczko,
 • Alicja Brzkaa, bya uczennica i sportsmenka Zespou Szkó w Lubaczowie, aktualnie wielokrotna medalistka mistrzostw Polski i dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy,
 • Elbieta Nieckarz, bya uczennica i sportsmenka Zespou Szkó w Lubaczowie, aktualnie wicemistrzyni Polski w chodzie sportowym kobiet oraz ósma na Mistrzostwach Europy w tej dyscyplinie.

WYSTPIENIA GOCI

Po wystpieniu gospodarza uroczystoci, gos zabra Marszaek Województwa Podkarpackiego, Leszek Deptua. W przemówieniu podkreli przede wszystkim, jak wan rol w dzisiejszej szkole odgrywa sport oraz rozwój fizyczny dzieci i modziey. Zapewni take, e dooy stara, aby kady mody mieszkaniec powiatu lubaczowskiego mia moliwo odbywania zaj sportowych w tak okazaej hali, w której si teraz znajduje. Sowa te potwierdzone zostay poprzez podpisanie porozumienia midzy Marszakiem Województwa Podkarpackiego - Leszkiem Deptu, a Podkarpackim Kuratorem Owiaty - Stanisawem Rusznic. Patronat nad porozumieniem obj Robert Korzeniowski, który wspóparafowa porozumienie. Podpisany akt daje modziey moliwo rozwoju wasnych zdolnoci sportowych.

Ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego i rozpoczcie Wojewódzkiej inauguracji sportowego roku szkolnego 2003

 

NAGRODY

Kolejnym punktem oficjalnej czci uroczystoci byo przyznanie nagród przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Zwizek Sportowy w Rzeszowie Za zasugi w rozwoju sportu szkolnego.

Podpisanie Programu rozwoju sportu i turystyki dzieci i modziey na lata 2003-2006 midzy Marszakiem Województwa Podkarpackiego Leszkiem Deptu a Podkarpackim Kuratorem Owiaty - Stanisawem Rusznic.

 

Otrzymali je: W.Gil -emerytowany nauczyciel Zespou Szkó im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie , J. Argasiski - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie ,M. Karapyta - Podkarpacki Wicekurator Owiaty, A. Nepelski - Dyrektor Zespou Szkó im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie. Oprócz tego Zespó Szkó im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie od Szkolnego Zwizku Sportowego odebra zbiorow odznak Za zasugi w rozwoju sportu modziey szkolnej. Szkoa otrzymaa take sprzt sportowy o wartoci tysica zotych.

 

WYSTPIENIE R. KORZENIOWSKIEGO

Na szczególn uwag zasuguje cze artystyczna przygotowana przez nauczycieli ZS w Lubaczowie oraz uczniów tej szkoy. Przebiegaa ona w atmosferze olimpijskiej. Rozpoczto j od zapalenia znicza olimpijskiego przez Roberta Korzeniowskiego oraz wysuchania Symfonii olimpijskiej. Nastpnie wcignito na maszt flag olimpijsk i flag Zwizku Sportowego. Wszystko to sprawio wspaniae wraenie i bdzie niezapomnianym przeyciem. Po tym kolejno na scen wchodzili pikarze, koszykarze i gimnastyczki, prezentujc róne dyscypliny sportowe.

Przyznanie nagród przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Zwizek Sportowy w Rzeszowie Za zasugi w rozwoju sportu szkolnego.

 

Po tak podniosym momencie nastpia uroczysta chwila, gos zabra Robert Korzeniowski, który odczyta Apel Olimpijski. Tym wyjtkowym przemówieniem wzbudzi ducha walki sportowej i rywalizacji fairplay wród modziey. Zachca do rozwijania swoich umiejtnoci i talentów nie tylko na arenie sportowej, ale take poza ni.

 

CZʦ ARTYSTYCZNA

Po zakoczeniu apelu rozpoczto spektakl taneczno-wokalny. Jako pierwsze zaprezentoway taniec z szarfami gimnastyczki taczce w rytm piknej i wdzicznej muzyki. Kolejnym punktem by wystp chyrliderek, których taniec zachwyci wszystkich obecnych na hali.

Cze artystyczna wykonywana przez modzie z Zespou Szkó w Lubaczowie.

 

Dziewczyny udowodniy, e zasuguj na to, aby sta si sta grupa taneczn, która urozmaicaaby rozgrywki sportowe. Oprócz umiejtnoci tanecznych uczniowie zaprezentowali take zdolnoci wokalne. Zespó dziewczt zapiewa m.in.: Ucz si ciebie czowieku, wity Franciszek, Budzimy si do ycia oraz Z ziemi krymy wokó soca.

 

POKAZ WSCHODNICH SZTUK WALKI

Po wysuchaniu i obejrzeniu czci muzycznej, przysza kolej na pokaz formacji "karate tradycyjne'' z Lubaczowskiego Klubu Karate, który prowadzony jest przez Czesawa Stankiewicza. Mona byo zobaczy na macie walczcych karateków w rónym wieku (od pocztkujcych, po dowiadczonych i utytuowanych zawodników). Zaprezentowane przez nich sztuki walki, wzbudziy ciekawo i zachwyt publicznoci, która póniej nagrodzia sportowców mocnymi brawami.

Pokaz formacji "karate tradycyjne" z Lubaczowskiego Klubu Karate, prowadzony przez Czesawa Stankiewicza.

 

Kocowym etapem caej czci artystycznej bya prezentacja sportowców, którzy brali udzia w uroczystoci. W rytm piosenki M. Torzewskiego Do przodu Polsko wszyscy oni wyszli na rodek sceny i poegnali si z publicznoci. Jako ostatnie scen opuciy chyrliderki, zamykajc cay pochód. Wszyscy uczestnicy tego spektaklu otrzymali gorce oklaski.

 

AUTOGRAFY I PAMITKOWE ZDJCIA

Po czci artystycznej nastpia chwila, na któr czekali uczniowie i fani tegorocznego Mistrza wiata - Roberta Korzeniowskiego. Nasz Mistrz rozda wiele autografów i pozowa do zdj, m.in. z grup karateków, chyrliderek oraz z nauczycielami ZS w Lubaczowie.

Skadanie autografów, podpisywanie pamitek i wspólne zdjcia z Robertem Korzeniowskim.

 

MECZE

Aby rok sportowy 2003\2004 uzna za otwarty, rozegrano midzyszkolne mecze w pice nonej i siatkowej chopców. Rywalizoway szkoy: Liceum Ogólnoksztacce w Lubaczowie, Zespó Szkó w Oleszycach oraz Zespó Szkó w Lubaczowie. W pice nonej sukces odniosa druyna chopców z Zespou Szkó w Lubaczowie, za w pice siatkowej chopcy ze szkoy w Oleszycach.

Wielkim wydarzeniem tego dnia by mecz koszykówki rozgrywany o godz.17.00 pomidzy druynami: Siarka Tarnobrzeg i AZS Lublin. Na meczu dobrze bawili si nie tylko uczniowie, lecz take nauczyciele, którzy licznie przybyli, aby go obejrze. Przerwy w meczu urozmaicay nasze wietne chyrliderki. Spotkanie zakoczyo si zwycistwem Siarki Tarnobrzeg 70:68.

Dzie 24 wrzenia 2003r. bdzie zawsze mio wspominany w ZS w Lubaczowie, gdy by on dla wszystkich uczniów i pracowników szkoy dniem penym radoci, wzrusze i niezapomnianych przey.

Wykonali: Krzysztof Bundyra i ukasz Brogowski

 

375_29_03_2013_313645584792.jpg
375_29_03_2013_3136455847928.jpg
375_29_03_2013_3136455847993.jpg
375_29_03_2013_3136455847995.jpg
375_29_03_2013_3136455847967.jpg
375_29_03_2013_3136455847921.jpg
375_29_03_2013_3136455848052.jpg
375_29_03_2013_3136455848052.jpg
375_29_03_2013_3136455848055.jpg
375_29_03_2013_3136455848037.jpg
375_29_03_2013_3136455848091.jpg
375_29_03_2013_3136455848035.jpg
375_29_03_2013_3136455848022.jpg
375_29_03_2013_3136455848115.jpg
375_29_03_2013_3136455848194.jpg
375_29_03_2013_3136455848195.jpg
375_29_03_2013_3136455848159.jpg
375_29_03_2013_3136455848193.jpg
375_29_03_2013_313645584815.jpg
375_29_03_2013_3136455848121.jpg
375_29_03_2013_3136455848144.jpg
375_29_03_2013_3136455848248.jpg
375_29_03_2013_3136455848290.jpg
375_29_03_2013_3136455848239.jpg
375_29_03_2013_3136455848265.jpg
375_29_03_2013_3136455848258.jpg
375_29_03_2013_3136455848275.jpg
375_29_03_2013_3136455848232.jpg


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.