Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:35

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Teatr to nasza pasja

 


Uczniowie z pasj

Jestem w II klasie liceum o profilu humanistyczno-teatralnym. Dziki niej mog uczestniczy w profesjonalnych warsztatach teatralnych, które odbywaj si dwa razy w miesicu. Wielogodzinne rónorodne wiczenia pomagaj mi realizowa moje pasje... --wicej-- Nazywam si Micha Kurek i jestem uczniem pierwszej klasy o profilu matematyczno-geograficznym z rozszerzonym jzykiem angielskim w Zespole Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Ukoczyem Pastwow Szko Muzyczn I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie... --wicej--
Nazywam si Gabriela akomy, chodz do II klasy liceum o profilu humanistyczno - teatralnym. W zwizku z tym bior udzia w warsztatach teatralnych. Bardzo podobaj mi si te zajcia, na nich mog si wykaza , by kreatywn. Lubi wciela si w róne role ... --wicej-- Nazywam si Aleksandra Szwed. Do klasy humanistyczno-teatralnej wybraam si przede wszystkim dlatego, e byam ciekawa jak bdzie wygldaa nauka w takiej wyjtkowej klasie. Nie auj swojego wyboru. W klasie s przeróne osobowoci, kady z nas jest inny i to jest fantastyczne... --wicej--

Oto wypowiedzi niektórych osób, które rozwijaj wasne zainteresowania w Zespole Szkó. Wypowiedzi kolejnych osób ju wkrótce ...


Modzi aktorzy

 

Klasa humanistyczno - teatralna daje nam moliwo ogromnego rozwoju. Mam na myli zarówno umiejtnoci np. poprawnej wymowy, dykcji, interpretacji tekstu, czy te swobody poruszania si na scenie, gestykulacji i mimiki, a take rozwija emocjonalnie i intelektualnie. To wszystko daj nam warsztaty teatralne, które odbywamy dwa razy w miesicu po pi godzin z aktorami Teatru im. W. Siemaszkowej z Rzeszowa. Uwieczeniem cikiej rocznej pracy s spektakle przygotowywane na zajciach. W roku ubiegym bya to ba "Królewna nieka i siedmiu krasnoludków", wystawiona czterokrotnie na scenie MDK w Lubaczowie. W tym roku pracujemy nad dwoma spektaklami, które mamy nadziej spotkaj si z takim uznaniem jak nieka.


 

Kabaret i wystpy solowe podczas I Koncertu Noworocznego "Modzie - Rodzicom"

 

Zakoczenie Roku Czesawa Miosza

 

Monta sowno - muzyczny "Jan Pawe II - czowiek modlitwy"

 

Spektakl klasy teatralnej - "Królewna nieka" w MDK w Lubaczowie

 

Nasz czowiek na deskach "Siemaszkowej"!!!

 

Spotkanie z twórczoci Ildefonsa Gaczyskiego w Bibliotece Pedagogicznej w Lubaczowie - klasa teatralna

 

Zespó teatralny "STRATA CZASU" w obiektywie podczas I Koncertu Noworocznego "Uczniowie - Rodzicom"

 

"SREBRNA BECZKA MIECHU" - za zajcie II miejsca w V PRZEGLDZIE SZTUKI ROZRYWKOWEJ "KABARETONIK", kategoria skecz, kabaret pt. "Pieni biesiadne" dla zespou teatralnego "STRATA CZASU"

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.