Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 13:00

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Klasa matematyczno-geograficzna

 


KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA - to odkrywanie nowych horyzontów wiedzy i dowiadczenia

 

Do tej klasy zapraszamy wszystkich, którzy pasjonuj si naukami cisymi i poznawaniem otaczajcego wiata.

 

Jeli lubisz poznawa wiat, interesujesz si geografi, a nie przeraa Ci matematyka, to klasa o profilu matematyczno geograficznym zostaa stworzona wanie dla Ciebie!

 

Nauka w tej klasie uatwi Ci podjcie studiów na wszystkich kierunkach ekonomicznych, matematycznych, geograficznych, politechnicznych, turystycznych i menaderskich!

 

Atutem tego profilu jest:

  • Udzia uczniów w wykadach i warsztatach z matematyki, geografii i jzyka angielskiego prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Lubelskiego im.M.Curie- Skodowskiej ,Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • Moliwo uczestniczenia w Projektach Unijnych oraz internetowych kursach matematycznych i geograficznych.
  • Przygotowanie do konkursów i olimpiad podczas zaj i kóek przedmiotowych.
  • Wysokie wyniki nauczania uczniów MAT-GEO.
  • Zajcia pozalekcyjne przygotowujce do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii.
  • Wysokie wyniki naszych uczniów na maturze z matematyki i geografii.
  • Program geografii z rozszerzonymi zajciami z turystyki i krajoznawstwa.
  • Zajcia terenowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

 

Zwycistwo uczennic naszej szkoy!

 

Alfik Matematyczny

 

Zakwalifikowani do Finau XXVII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszaa

 

XXVII Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszaa

 

FESTIWAL NAUKI W LUBLINIE

 

Kolejne "Spotkanie Ze wiatem Nauki" w projekcie "Modzieowe Uniwersytety Matematyczne"

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.