Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:14

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Aktualnoci >> 2017

„ROWEREM NA URAL, DO MIEJSCA ZESANIA OJCA…”

Dodano: Wtorek, 21 listopada 2017 godzina 10:18, przez: Redaktor

14.11.2017 w naszej szkole odbyo si niezwyke spotkanie autorskie z Agnieszk Martink – podróniczk, fotografk i pisark, zorganizowane przez Bibliotek Szkoln i Powiatow Bibliotek Publiczn w Lubaczowie.

Agnieszka Martinka to pionierka wyprawy rowerowej wokó Jeziora Wiktorii w Afryce. Zdobywczyni Kilimandaro i Kenii. Autorka reportay i afrykaskiego dziennika podróy „Szybsza ni lew”. Laureatka kilku prestiowych nagród. Dziki „przejadce” rowerem przez Keni, Tanzani i Ugand zostaa pierwsz w Polsce laureatk nagrody Johnnie Walker Keep Walking Award „za pasje i odwane zrealizowanie marzenia”.

W 2006 r., razem z dwójk towarzyszy - poznaniank Agnieszk Koper i kronianinem Tomaszem witkiem, Agnieszka Martinka wyruszya na Ural ladami swojego ojca, Zdzisawa Martinki (1927-2007), lubelskiego lekarza. Aresztowany przez NKWD w 1944 r., zosta zesany do agru w Poowince, gdzie pracowa w kopalni. Wycieczony po pobycie w wizieniu, nie pamita szlaku wywózki, ale potrafi odtworzy drog powrotn do kraju (i to wanie t tras przemierzya jego córka).

Za wypraw rowerow na Ural podczas IX Ogólnopolskich Spotka Podróników, eglarzy i Alpinistów „KOLOSY 2006” otrzymaa wyrónienie, a magazyn turystyczny „Podróe” przyzna jej tytu Podrónika Roku.

„ Na Ural pojechaam z potrzeby serca. To bya niezwykle pikna i wzruszajca podró. Chciaam odnale miejsce zesania mojego Ojca, który w dniu wywózki w styczniu 1945 roku nie mia nawet osiemnastu lat (…). Chciaam odnale szacht numer cztery, kopalni wgla kamiennego – agier, do którego zosta zesany przez poczone siy NKWD i UB. Moim celem bya Poowinka na rodkowym Uralu” - tak o swojej podróy opowiadaa autorka ksiki „Poowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki” (wydanej w 2016 roku).

Ta niezwyka wyprawa-pielgrzymka zacza si w Lublinie i wioda przez Biaystok, Wilno, Ostaszków, Miednoje, Moskw do Jekaterynburga. Trwaa pótora miesica! Autorka opowiadaa o mijanych miejscach, specyfice podróowania rowerami, dynamicznoci wyprawy, zdaniu na warunki atmosferyczne, rónorodnoci i  niezwykoci spotka z ludmi rónych narodowoci, wyzna i kultur, ale take codziennej intensywnoci przey, towarzyszcych podczas pokonywania prawie 5000 km! 

Jestemy wdziczni za t pikn i wzruszajc relacj z wyprawy na rodkowy Ural, ale te za wielk lekcj patriotyzmu i historii Polaków.

5151125597622.jpg
5151125597637.jpg
5151125597646.jpg
5151125597765.jpg
5151125597798.jpg
5151125597739.jpg
5151125597732.jpg
515112559772.jpg


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.