Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 11:59

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Aktualnoci >> 2017

TO BY DZIE PEEN WRAE!!! Wizyta uczniw w Akademii Grniczo-Hutniczej i w Teatrze Starym

Dodano: Pitek, 17 listopada 2017 godzina 13:35, przez: Redaktor

50-osobowa grupa uczniów z Zespou Szkó dugo nie zapomni wrae z pobytu w Krakowie, 14 listopada br. 

Nasza przygoda rozpocza si o godzinie 10.00, kiedy to pan Dziekan Wydziau Górnictwa i Geoinynierii- Marek Borowski zaprezentowa bogat ofert uczelni, po czym wysuchalimy wykadu o tym, jak mierzy niewymiarowe powierzchnie i w jakich sytuacjach ta wiedza jest przydatna. Nastpnie uczniowie- w mniejszych grupach- zwiedzali wydziay: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Inynierii Mechanicznej i Robotyki ,a take Wydzia Humanistyczny. Zainteresowani mogli zobaczy, jak wyglda nauczanie na poszczególnych kierunkach i zapozna si z projektami wykonanymi przez studenckie koa naukowe. Zespó AGH Racing zaprezentowa nam bolid skonstruowany przez studentów, który uczestniczy w zawodach Formua Student. Uczniowie poznali te studencki projekt polegajcy na badaniu najlepszego przepywu powietrza w pomieszczeniach. Bezporedni kontakt z modzie akademick stwarza okazj do swobodnego zadawania pyta i zapoznania si z wymaganiami, jakie trzeba speni, aby si dosta na wymarzony kierunek. Studenci towarzyszyli uczniom podczas zwiedzania laboratorium bada zmczeniowych, inynierii wstecznej i technik szybkiego prototypowania, niekonwencjonalnych technologii obróbki czy obrabiarek sterowanych numerycznie. Atrakcj dla zwiedzajcych Wydzia Humanistyczny byo skorzystanie z okularów 3D i przeniesienie si do wirtualnego wiata gier. Studenci humanistyki zadbali take o mie upominki dla swoich goci ;obdarowali ich ponadto dobr rad-mottem, którym si kieruj w yciu: KULTURA-TO ,CO ZOSTAJE JELI ZAPOMNISZ WSZYSTKO, CZEGO SI UCZYE!!

Ukoronowaniem wycieczki byo obejrzenie przedstawienia w Teatrze Starym im. Heleny Modrzejewskiej. ,,NIE-BOSKA KOMEDIA. WSZYSTKO POWIEM BOGU” w re. M. Strzpki to wspóczesna refleksja na temat podziaów i walki. Spektakl-obsypany nagrodami i przyjty owacyjnie przez publiczno zgromadzon w teatrze- spotka si z rónymi opiniami uczniów, ale nikt nie pozosta obojtny wobec tego, co zobaczy. Jednym sowem-sztuka spenia swoj rol.

DKW

5151092242526.jpg
5151092242554.jpg
51510922425100.jpg
5151092242585.jpg
5151092242510.jpg
5151092242518.jpg
5151092242560.jpg
5151092242525.jpg
5151092242585.jpg
5151092242581.jpg
5151092242676.jpg
5151092242681.jpg
5151092242666.jpg
5151092242633.jpg
5151092242573.jpg

 


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.