Sobota, 20 kwietnia 2024 godzina 12:54

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Aktualnoci

Podziel si wiatem mioci

W padzierniku Szkolne Koo Caritas im. w. ks. Zygmunta Gorazdowskiego prowadzio akcj pod nazw „Podziel si wiatem mioci”. Polegaa ona na zbiórce zniczy zakupionych przez uczniów naszej szkoy. 

Otwarta Firma

Uczestniczc w programie OTWARTA FIRMA - BIZNES PRZY TABLICY, szkoa bierze udzia w wiatowym tygodniu przesdsibiorczoci, najwikszym na wiecie wydarzeniu promujcym przedsibiorczo wród modych ludzi.

Dekalog oczami wieckich…

We wtorek – 7 listopada wybralimy si do Katolickiego Radia Zamo, aby podda rozwaaniom trzecie przykazanie Dekalogu: „Pamitaj, aby dzie wity wici” –  oczami wieckich.

PӣFINA WOJEWDZKI W BADMINTONIE

W dniach 23 i 24 padziernika  2017r modzie naszej szkoy wzia udzia  w pófinale wojewódzkim w badmintonie dziewczt i chopców, który  odby si w Przemylu. 

„Idcie i gocie” – XXVI Pielgrzymka Maturzystw na Jasn Gr

W ostatni weekend padziernika modzie z diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej podya w kierunku Jasnej Góry by modli si o pomylne zdanie egzaminów maturalnych i zawodowych oraz by Matka Boa pomoga nam w podejmowaniu decyzji w dorosym yciu.

CYBERNAUCI – KOMPLEKSOWY PROJEKT KSZTATOWANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWA W SIECI

W dniach od 4 padziernika 2017 r. do 26 padziernika 2017 r. Zespó Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie bra udzia w cyklu szkole z programu CYBERNAUCI – KOMPLEKSOWY PROJEKT KSZTATOWANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWA W SIECI, który jest skierowany do osób pracujcych w szkoach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.

Niecodzienna lekcja historii

26.10.2017 w naszej szkole odbyo si spotkanie z doktorem Zygmuntem Kubrakiem. Zaproszony go - wybitny historyk, wieloletni dyrektor lubaczowskiego muzeum oraz autor wielu publikacji- odpowiada na pytania pana Teodora Swatka dotyczce historii naszego powiatu.

Fina Wojewdzki Licealiady w sztafetowych biegach przeajowych

19.10.2017r. w Kronie odbyy si Mistrzostwa Województwa w sztafetowych biegach przeajowych dziewczt i chopców 10x 800m.

Strona: 2/114 | << < 1 2 3 ...114 > >>


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.